Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


De Zonale Veiligheidsraad


Zoals bepaald in Art. 35 van de Wet 7 december 1998 op de geïntegreerde politie (WGP) is er ook in HEKLA een zonale veiligheidsraad.

Volgende personen maken deel uit van de zonale veiligheidsraad HEKLA:

Sophie De Wit

mevrouw Sophie De Wit
Burgemeester van Aartselaar

Voorzittersschap Aartselaar
01-04-2016 / 31-03-2017

Harry Debrabandere

de heer Harry Debrabandere
Burgemeester van Lint

Voorzittersschap Lint
01-04-2017 / 31-03-2018

Koen Metsu

de heer Koen Metsu
Burgemeester van Edegem

Voorzittersschap Edegem
01-04-2018 / 31-12-2018

Bart Seldeslachts

de heer Bart Seldeslachts
Burgemeester van Kontich

Voorzittersschap Kontich
01-04-2014 / 31-03-2015

Koen Volckaerts

de heer Koen Volckaerts
Burgemeester van Hove

Voorzittersschap Hove
01-04-2015 / 31-03-2016

 

Procureur des Konings van Antwerpen

Lee Vanrobays

Lee Vanrobays
Hoofdcommissaris van politie

Korpschef
Lokale Politiezone HEKLA

Jean-Claude Gunst

Jean-Claude Gunst
Hoofdcommissaris van politie

Bestuurlijke Directeur - Coördinator Federale Politie
Provincie Antwerpen

Stanny De Vlieger

Stanny De Vlieger
Hoofdcommissaris van politie

Gerechtelijk Directeur Federale Politie
Provincie Antwerpen

Ann De Mulder

Ann De Mulder
Directiesecretaresse

Zonale Secretaris
Lokale Politiezone HEKLA

De zonale veiligheidsraad kan eveneens uitgebreid worden met deskundigen op uitnodiging van vorige leden

Opdrachten van deze zonale veiligheidsraad.

  • het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan;
Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief