Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Het politiewijkteam van Kontich is voorlopig gehuisvest in Edegem

Sinds 1 oktober is het politiewijkteam van Kontich voorlopig gehuisvest in het hoofdcommissariaat in Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a. Dit in afwachting van de geplande bouw van het nieuwe wijkcommissariaat. De wijkinspecteurs van het politiewijkteam blijven eenzelfde dienstverlening voor de gemeente Kontich verzorgen.

Het hoofdcommissariaat in Edegem is 24/7 open. Ook telefonisch blijven we 24/7 bereikbaar op het nummer 03 444 00 00. Hebt u nood aan dringende politiehulp? Bel dan de 101 of 112 (via gsm).

Voor vragen kan je altijd e-mailen naar contact@politiehekla.be.

Samen werken, samen veilig.


Ann De Mulder is de nieuwe zonale secretaris van HEKLA.

In de politieraad van 17 juni 2015 werd Ann De Mulder benoemd tot zonale secretaris van de politiezone HEKLA. Ann De Mulder is voltijds directiesecretaresse van politiezone HEKLA. Wij wensen hierbij uittredend zonale secretaris An Romeyns hartelijk te bedanken voor de aangename samenwerking.

<Ann De Mulder is de nieuwe zonesecretaris van HEKLA>

 
Geplaatst op 18 Jun 2015 door Tim De BoeckTeam 5 is de winnaar van onze HEKLA-teambuildingsdag.

De teambuilding stond dit jaar in het teken van 'Ken je gemeente'. Via Geocaching (een soort schattenjacht op basis van GPS-coördinaten) moesten de 10 deelnemende teams met enkel een GPS in de hand op zoek gaan naar plaatsen in Hove en Lint. Daar kregen ze opdrachten, waarbij de juiste antwoorden overeenkwamen met de GPS-coördinaten van de laatste locatie die ze moesten vinden. Team 5 was de eerste ploeg die over de streep kwam op eindlocatie Alfacam in Lint.

Wij wensen hen van harte proficiat met hun overwinning.

<Geocaching - teambuilding in HEKLA>

 
Geplaatst op 17 Jun 2015 door Tim De BoeckVerdachte personen opgepakt in Lerenveld in Lint

Afgelopen nacht omstreeks 00:30 uur bemerkte een toevallige passant een verdacht voertuig in het Lerenveld (industrieterrein) in Lint. Het voertuig reed stapvoets met aan boord enkele vreemdelingen. De melder vond dit verdacht en verwittigde onmiddellijk de politie. Door de snelle melding konden onze interventieteams het voertuig nog net onderscheppen alvorens dit het industrieterrein kon verlaten. Bij aantreffen bleken ze een koevoet, trektang en enkele schroevendraaiers aan boord te hebben.

De 2 Roemenen van 28 en 32 jaar oud werden meegenomen naar het politiecommissariaat voor verder onderzoek. Zowel voertuig als gereedschap werden in opdracht van het parket in beslag genomen. De 2 verdachten werden vanmorgen overgebracht naar het gerechtshof.

Hieruit blijkt nogmaals het belang van een goede sociale controle.

<Verdachte personen in Lint>

 
Geplaatst op 17 Jun 2015 door Tim De BoeckFLEX-team van HEKLA vat 2 verdachte personen in Edegem

Gisteren omstreeks 13:00 uur bemerkte een FLEX-team (extra patrouille die instaat voor meer blauw op straat) een verdacht voertuig op de Prins Boudewijnlaan in Edegem. 2 personen, van vreemde origine, konden geen geldige reden geven omtrent hun aanwezigheid in Edegem. Tijdens controle bleek dat beiden in bezit waren van inbrekersmateriaal (schroevendraaiers, trektang en beitels).

De 2 verdachten, geen onbekenden voor het gerecht, werden meegenomen naar het politiecommissariaat voor verder onderzoek. Vanmorgen werden ze overgebracht naar het gerechtshof.

In de loop van de namiddag werd er een woninginbraak gemeld. Verder onderzoek zal uitwijzen of de verdachten hiervoor in aanmerking komen.

<Verdachte personen in Edegem>

 
Geplaatst op 17 Jun 2015 door Tim De BoeckAankondiging politieraad van 17 juni 2015

Politieraad 19-11-2005

De eerstvolgende vergadering van de politieraad gaat door op woensdag 17 juni 2015, om 20.00 uur, in de vergaderzaal 'Het Arendsnest' op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat te Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a.

Agendapunten openbare zitting:

  • Politieraad: verslag politieraad 29 april 2015 – goedkeuring.
  • Personeel: functie van één hoofdinspecteur – vacantverklaring.
  • Overheidsopdracht: aankoop van een politievoertuig – raming en vaststelling gunningsprocedure.
  • Overheidsopdracht: aankoop van een sleutelbeheersysteem - goedkeuring raming en lastenboek en vaststelling gunningsprocedure.
Interpellaties:

Aangevraagd door politieraadsleden Luc Blommaerts, Kris Wils, Karel Van Elshocht, Stanny Tuyteleers, Bart Breugelmans, Marc Van Leemput. Graag willen we het volgende punt aan de dagorde van de politieraad van 17juni 2015 toevoegen: “Sociale media hebben een almaar grotere impact in de communicatie. In aanvulling op de bestaande deontologische code van de politie (zie bijlage) is het nuttig om een afsprakennota (‘gedragscode’) op te stellen voor HEKLA-medewerkers. Hierin kan opgesomd worden wat politiemensen wel en niet kunnen vermelden in deze media. En dit met een dubbel preventief doel: voorkomen van imagoschade voor HEKLA en het beschermen van de medewerkers. Het is geenszins de bedoeling hen dit medium te verbieden(privacy). In de politiezone van Antwerpen werd een dergelijke code opgesteld. Het is ook wenselijk dat geďnteresseerde medewerkers een opleiding kunnen genieten”. Met deze vragen we dat een dergelijke nota binnen HEKLA wordt opgesteld.

Agendapunten gesloten zitting:

  • 4 punten.

 
Geplaatst op 16 Jun 2015 door CP Dirk Fonteyne


<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Volgende >>

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief