Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Voorwoord


Lee Vanrobays


Beste surfer

De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, is een feit. Er is een federale politie en er zijn 196 politiezones. Ze werken autonoom en hangen van verschillende overheden af. De wet regelt functionele banden tussen de twee niveaus.

Politiezone HEKLA (letterwoord dat staat voor Hove, Edegem, Kontich-Waarloos, Lint en Aartselaar) is opgericht op 01-01-2002, bij KB 14-04-2002, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11-05-2002. Aldus is HEKLA één van de 196 lokale politiezones.

Zoals bepaald in onze missie willen wij niet enkel kwaliteitsvol politiewerk leveren, maar ook constructief samenwerken met overheden, partners, maatschappelijke instanties en de bevolking, uitgaande van een open communicatie.

Vanuit die optiek kon een website niet ontbreken. Onze website is ontwikkeld in eigen beheer door de mensen die zorgen voor uw veiligheid. Bijzondere dank aan onze webmaster Nick voor de technische ondersteuning die hij ons daarbij geboden heeft.

Wij hopen dat uw bezoek aan onze website u toelaat een goed beeld te vormen van onze politiezone en dat we op termijn kunnen evolueren tot een interactieve samenwerking, waar burger en politiemensen als partners kunnen zorgen voor een veilige samenleving.

Vragen, opmerkingen, suggesties zijn steeds welkom : contact@politiehekla.be

Alvast veel surfgenotHoofdcommissaris Lee Vanrobays
Korpschef politiezone HEKLA

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief