Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Algemeen Secretariaat en Balie

Het algemeen secretariaat en balie (ASB) is de administratieve draaischijf van de zone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar). Alle binnenkomende en uitgaande post van de ganse zone verloopt via deze dienst. De dienst staat ook in voor de verwerking, verzending, klassement en kwaliteitscontrole van alle processen-verbaal opgesteld in de zone. In samenwerking met onze verkeersdienst staat onze dienst in voor de volledige verwerking van de verkeersadministratie. Het gerechtelijk secretariaat is geopend alle werkdagen, met uitzondering van feestdagen, van 08u00 tot 16u30.

De balie is eveneens een onderdeel van de dienst ASB. De bediende van de balie staat in voor de eerste opvang van het publiek, het opmaken en afleveren van attesten inzake verlies, de aanvraag tot het plaatsen van verkeersborden (vb: voor verhuis), opmaken van aanvragen voor vakantietoezichten en het beantwoorden en eventueel doorverbinden van telefoonoproepen.

De balie is geopend alle werkdagen, met uitzondering van feestdagen, van 08u00 tot 17u00.

Buiten de openingsuren van het algemeen secretariaat en balie (ASB) kan men altijd terecht bij onze dienst Permanent onthaal of aan de$ nachtbalie in de onthaalruimte.

Informatie aangaande aanvragen: uittreksel uit het strafregister


Algemeen Secretariaat en Balie - Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 50 - Fax 03 444 00 51

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief