Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Statuut benadeelde persoon


Statuut benadeelde persoon


Wanneer een proces-verbaal door de politiediensten wordt overgemaakt aan het openbaar ministerie, heeft u als slachtoffer en/of benadeelde het recht om op de hoogte te worden gehouden van het verdere verloop van het strafdossier. De wet biedt u hierbij de mogelijkheid door het “statuut van benadeelde persoon” aan te vragen. U kan dit doen in persoon of via een advocaat, door de volgende vier mogelijkheden.

Het ingevulde attest “verklaring benadeelde persoon” moet:

  • ofwel worden afgegeven tijdens het verhoor door de politie;
  • ofwel op het parketsecretariaat worden afgegeven op volgend adres: Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen;
  • ofwel aangetekend verzonden worden aan het parketsecretariaat (zelfde adres);
  • ofwel op het politiekantoor afgegeven worden.

Een modeldocument 'verklaring benadeelde persoon' kan u via deze link downloaden.

Als benadeelde persoon wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing van de procureur des Konings, zoals bijvoorbeeld:

  • een seponering en de reden daarvan;
  • het instellen van een gerechtelijk onderzoek;
  • de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht.

U kan ook elk document dat u nuttig lijkt aan het dossier laten toevoegen.

Opgelet: als u een financiële vergoeding voor de geleden schade wil, volstaat het niet om u benadeelde persoon te verklaren. U hebt dan de keuze om u via een burgerlijke vordering te wenden tot de strafrechter (via de burgerlijke partijstelling of via een rechtstreekse dagvaarding).

Meer informatie kan u terugvinden in de brochure 'uw rechten als slachtoffer van een misdrijf'.


Download

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief