Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


PLIF (Personeel-Logistiek-Informatica-FinanciŽn)

Personeelszaken en -beleid:

 • bijhouden van personeelsdossiers en loonadministratie
  Informatie over het personeelsbestand vindt u bij HEKLA in cijfers
 • samenwerking en uitwisseling informatie met externe diensten, zoals sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) en RSZ
 • registratie ziekte en afwezigheden personeel
 • voorbereidingen personeelszaken politiecollege en politieraad
 • organisatie jaarlijkse arbeidsgeneeskundige controle personeel
 • bijhouden administratie curatieve geneeskunde personeel
 • opvolging preventie en bescherming op het werk
 • registratie arbeidsongevallen en verzekeringen
 • afhandelen mobiliteitsdossiers en selecties personeel via mobiliteit
 • informatieverstrekking rekrutering
 • coördinatie betreffende het welzijn op het werk
 • contactpersonen in het kader van de wetgeving omtrent ongewenst seksueel geweld en pesten op het werk

Dienstregeling

 • registratie en opvolging dienstprestaties van de ± 150 personeelsleden als steundienst aan de korpsleiding, maar ook met het oog op de correcte verloning van het personeel

Interne zaken

 • kwaliteitsopvolging politiewerk
 • onderzoek klachten (op initiatief, op verzoek publiek, op verzoek Comité P en/of Algemene Inspectie van de federale- en lokale politie)

Logistiek en FinanciŽn

De dienst logistiek en financiŽn staat de korpsleiding bij in het beheer van de middelen die de werking van de politiezone mogelijk maken en ondersteunen en doet opvolging van infrastructuur, informatica, documentatie, collectief en individueel korpsmateriaal en verbruiksobjecten.

Enkele voorbeelden:

 • medeverantwoordelijkheid bij opstelling begroting
 • opvolging benzineverbruik, frankeringskosten, bestellingen van papier en schrijfmateriaal tot kogelwerende vesten en voertuigen
 • onderzoek prijs/kwaliteit aankoopdossiers
 • opstellen van lastenboeken voor grote aankopen
 • verdeling materiaal politieposten
 • werkorganisatie onderhoudspersoneel
 • coördinatie tussen de 6 locaties, in verband met materiaalbeheer
 • beheer gebouwen
 • beheer communicatiemiddelen
 • beheer documentatie aankoop en verdeling
 • beheer bewapening en uitrusting
 • beheer en onderhoud wagenpark
 • beheer politiekledij
 • beheer en onderhoud van korpsmaterieel

Informatie betreffende de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de geïntegreerde politie


Dienst Personeel en Middelen - Prins Boudewijnlan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 30 (Personeel - HRM) - Fax 03 444 00 31
Tel. 03 444 00 40 (Logistiek - FinanciŽn) - Fax 03 444 00 41

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief