Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Team sociale zaken

Het team sociale zaken bestaat uit drie medewerkers, waarvan één iemand een opleiding maatschappelijke assistent heeft genoten.

Dit team verzekert individuele bijstand in tal van crisissituaties die een traumatische impact kunnen hebben op de direct en indirect betrokken slachtoffers.

In samenwerking met de zogenaamde slachtofferantennes (dit zijn politiemensen uit andere HEKLA-diensten, die een bijkomende opleiding slachtofferbejegening genoten hebben) voorziet de het team sociale zaken een 24/7u permanentie en zorgt daarbij voor dringende zorg voor slachtoffers of betrokkenen bij traumatiserende gebeurtenissen, die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone.

Op bestuurlijk vlak zoekt deze dienst een oplossing voor gedragsproblemen bij minderjarigen, o.m. bij deviant gedrag, problematische opvoedingssituaties en schoolverzuim.
Hij komt ook tussen tussen in gezinsconflicten.
Het team sociale zaken biedt een eerste opvang aan slachtoffers en tracht hen bijstand en begeleiding te verzekeren.
Eventueel vervult de dienst een doorverwijsfunctie naar meer gespecialiseerde diensten i.v.m slachtofferopvang.
In het kader van de collectieve preventie neemt de dienst deel aan projecten met een sociaal karakter en er worden contacten onderhouden met diverse welzijnsinstellingen, scholen, vertrouwenscentra, comité bijzondere jeugdzorg en de arrondissementele raad en welzijnsteams.
Op gerechtelijk vlak is er een structurele samenwerking met de gerechtelijke overheden binnen de context van bepaalde dossiers zoals sociale of familiale onderzoeken en adopties, en werkt men nauw samen met de jeugdrechtbank.


Team sociale zaken - Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 80 - Fax 03 444 00 81

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief