Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Team verkeer


Team verkeer


 • Bekijk wegcode integraal online
 • Onmiddellijk actuele wegeninfo door de Federale Politie

Het het verkeersteam is een gespecialiseerd team binnen HEKLA. Zij biedt operationele verkeersondersteuning aan de andere eenheden van de zone.

De verkeersveiligheid is één van de belangrijkste pijlers binnen de basispolitiezorg. Daarom werkt de verkeersdienst intens samen met zowel gerechtelijke (parketten) - als bestuurlijke overheden (provinciale - en gemeentebesturen) om een verkeersveilige – en een verkeersleefbare politiezone verder uit te bouwen.

Het verkeersteam, verder bestaande uit 1 hoofdinspecteur en 6 inspecteurs, tracht dagdagelijks het verkeer binnen de zone in goede banen te leiden.

De verkeersreglementering is zodanig uitgebreid en wijzigt bijna constant dat het takenpakket van deze dienst heel wat omvat. Er wordt daarom gewerkt op verschillende domeinen binnen deze verkeersmaterie. Een overzicht:

1. Verkeershandhaving

Dit luik omvat meer de repressieve en beteugelde taken van de verkeersagent, met als prioriteiten:

 • snelheidscontrole
 • Wodcacontrole : alcohol / drugs in het verkeer
 • rood lichtcontrole
 • toezicht op de zware overtredingen
 • controle op het zwaar vervoer
 • parkeercontrole
 • controle op niet verzekerde voertuigen– controle op de technische
 • uitrusting voertuigen (schouwing, boorddocumenten, retro-reflecterende nummerplaten,…)
 • controle op de opgefokte bromfietsen, …

Verkeerspreventie

In dit luik besteden we vooral aandacht aan de verkeersvoorlichting naar de burger, door:

 • zichtbare deelname aan de periodieke acties BIVV op de straat (sensibilisering en info door middel van bv. folderacties)
 • het uitvoeren van periodieke fietscontroles in de verschillende scholen
 • het uitvoeren van statische- en mobiele verkeerstoezichten in schoolomgevingen, op schoolroutes en andere drukke verkeerspunten,…

Verkeerseducatie


Verkeersklassen


Waar het voorgaande luik meer de nadruk legt op de verkeersvoorlichting naar de burger, wordt in dit gedeelte meer de verkeerseducatie naar de scholen en openbare besturen binnen onze politiezone bedoelt, door:

 • het verzorgen van opleidingen aan kandidaat - gemachtigde opzichters
 • verkeerseducatie in de kleuter – lagere – en secundaire scholen
  meer info...
 • verkeersvoorlichting aan de politiemanschappen

Verkeersregeling

In dit onderdeel is het de taak van het verkeersteam om de vlotheid en de veiligheid van het verkeersgebeuren te garanderen:

 • bij defecte verkeerslichten op gevaarlijke kruispunten
 • bij verkeersongevallen
 • bij acute onveiligheid (ernstige gevaarlijke filevorming…)
 • bij rampen
 • bij begeleidingen van uitzonderlijke transporten
 • bij allerhande politionele acties
 • bij ordediensten (wielerwedstrijden, stoeten, betogingen,…)


Verkeerssignalisatie (toezicht en controle)

Het verkeersteam houdt zich onder meer ook bezig met het toezicht en de controle van de verkeerssignalisatie op de verschillende wegen binnen onze politiezone, dit zowel op de permanente als de periodieke signalisatie, door:

 • controle op de duidelijkheid en zichtbaarheid van de signalisatie bij wegenwerken
 • het adviseren inzake werken op de openbare weg
 • het adviseren van wegomleggingen bij grote wegeniswerken en andere grootschalige festiviteiten

Verkeerstechnisch / verkeersjuridisch

Als laatste luik is er voor het team verkeer een belangrijke taak weggelegd om de verschillende gemeentebesturen op het verkeersjuridische en – technische vlak bij te staan in de vorming en de uitvoering van het gemeentelijk verkeersbeleid, door:

 • participatie in de verschillende gemeentelijke adviesorganen (verkeerscel)
 • het adviseren inzake gemeentelijke aanvullende verkeersreglementen voor de verschillende gemeenteraden
 • het adviseren inzake mobiliteit (verkeerscirculatieplannen)

Enkele nuttige links...


Team verkeer - Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 90 - Fax 03 444 00 91

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief